• گروه موزیک تیپ 192 زرهی ارتش در جشنواره استانی ترنم فتح برگزیده شد

  • عملیات ها در باغ موزه دفاع مقدس شیراز بازسازی می شود

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود